"ضد صهیونسیم"

الی بیت المقدس

"ضد صهیونسیم"

الی بیت المقدس

آخرین نظرات
سلام....بقیه که میگن من یه نوجوونم(بیخیل هر کی که میخوام باشم) ......اسم وفامیلم مستعارن....... دونفر هستن که بهم میگن تو یه جایی سرتو به باد میدی!..فک کنم همین روزام حرفشون به حقیقت بپیونده(اگه چیز بیشتری میخواین بدونین بگین تا بگم!)